Nyíregyháza-Sóstói Református Egyházközség refsosto.shp.hu

 

Szórványmúlt

Egyházközségünk Nyíregyháza három településrészén végzi szolgálatát: Sóstóhegyen, Sóstófürdőn és Nyírszőlősön. Sóstóhegy és Sóstófürdő hosszú évekig volt a Nyírpazonyi Református Egyházközség szórványgyülekezete. Józsa Lajos nagytiszteletű úr látta el a szolgálatot a sóstóhegyi és a sóstófürdői református közösségben. Először családoknál, házaknál tartottak istentiszteleteket, majd a helyi általános iskola adott otthont a gyülekezeti alkalmaknak. Később Gacsályi József, a soron következő nyírpazonyi lelkipásztor szolgálatának idején a helyi felekeztek közös összefogásával templom épült Sóstóhegyen, mely egyszerre négy felekezetnek biztosított helyet. Minderre azért volt szükség, mert a ritkán lakott két településrész egyre inkább benépesült. Időközben a gyülekezet szórványhelyzete megszünt, misszói gyülekezetté vált. Ezidőben Nagy Sándor lelkipásztor pásztorolta és gondozta a gyülekezetet. Szolgálatának ideje alatt született meg a gyülekezetünkben a templomépítés gondolata.

Templom és gyülekezet

2001-ben, a Millennium évében megépült Sóstófürdőn a reformátusok temploma, melyet még ez év szeptemberében Főtiszteletű Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr szentelt fel. A templomépítést Nagytiszteletű Sipos Kund Kötöny esperes úr koordinálta. Ekkor Szigeti Béla végezte gondnoki feladatait a gyülekezetben. A templom tervezője Kulcsár Attila Ybl díjas építészmérnök.

A mintegy 250  férőhelyes templom a településrész ékessége lett. A toronyban három harang hívogatja istentiszteletre a gyülekezetet. A templom altemplomi részében mintegy 100 fő befogadására alkalmas gyülekezeti terem, valamint iroda, teakonyha és vendégszoba található. A gyülekezet lélekszáma 300 fő. Istentiszteleteinken vasárnaponként átlagosan 100 fő vesz részt A felnőttistentisztelet ideje alatt a gyülekezeti teremben 12-15 vasárnapi iskolás gyermek számára tartunk gyermekistentiszteletet. Évente átlagosan 14-15 fiatal konfirmál gyülekezetünkben.

Gyülekezetünk presbiterei körzetekben végzik a látogatás és a hívogatás szolgálatát. Így személyes kapcsolatot ápolnak a hozzájuk tartozó körzet reformátusságával. Feladatuk, hogy figyelemmel legyenek a körzetük és azok tagjainak lelki, szociális igényeire. Hála az Úrnak a lelkes munkatársakért, akik fárdhatatlanok a gyülekezetépítés szolgálatában és a közös teherhordozásban.
Honlapkészítés